Aktualitetet e anetareve

Aktualitet mbi kompanitë

Welcome to our new Members!


Chers membres et chers amis,

Nous avons le plaisir de vous présenter les nouveaux membres de notre CCI:

 

Të nderuar anëtarë dhe miq,

Kemi kënaqësinë t’ju prezantojmë me anëtaret e rinj të CCI FA:


Dear members and friends,

We are pleased to introduce to you the new members of our CCI:

  

INSIG

http://www.insig.com.al/en/

 

USLUGA GROUP

 http://usluga.al/en/

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin