Dhoma

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë France Shqipëri

Dhoma është një entitet jo tregtar me personalitet juridik, e cila ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

Qëllimi i Dhomës është që të promovojë dhe lehtësojë eksportet dhe investimet franceze në Shqipëri.

Ekipi

Dhoma me seli në Tiranë është në shërbimin tuaj për projektet tuaja në Shqipëri.

Këshilli Administrues

Dhoma Franceze e Tregtisë dhe Industrisë Francë Shqipëri drejtohet nga një Këshill Administrues i përbërë nga 10 anëtarë të...

Na kontaktoni

A keni një projekt apo një pyetje për të na pyetur?