Hapësira e Kompanive

Ekipi i CCIFA ofron shërbimin për tju ndihmuar  të menaxhoni më mirë burimet njerëzore në Shqipëri

·         Rekrutimi

CCI France Albanie do ju ndihmojë të rekrutoni stafin tuaj. Nga përcaktimi i nevojave tuaja deri te monitorimi i kandidatëve të rekrutuar, CCIFA do ju shoqërojë përgjatë gjithë proçedurës së rekrutimit.

Ju mund të merrni pjesë në forumin e kompanive franceze i cili organizohet një herë në vit në një universitet shqiptar, ku mund të promovoni produktet tuaja si dhe të organizoni takime me studentët shqiptar.

·         Trajnoni punonjësit tuaj

Përgjatë vitit, CCIFA ju propozon një varietet trajnimesh.Trajnime ditore, në shqip ose në anglisht, për temat kryesore të biznesit : Menaxhimi, Trajnimi…

Informacion mbi HR

Shërbimi i rekrutimit organizon takime të shpeshta me HR në të cilat të interesuarit vijnë për të ndarë eksperiencën e tyre për një temë të caktuar.

Këto takimë janë një mundësi shumë e mirë për të thelluar njohuritë për tema të caktuara si dhe të ndani problematikat e përditshme në lidhje me HR.

·         Ofrojmë intershipe

CCIFA ju ofron publikimin falas të njoftimeve tuaja për intership. Kantidatët e interesuar do të kantidojnë në bazë të kushteve që ju keni vendosur.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin