Këshilli Administrues

Catherine Suard Ambasadorja e Francës në Shqipëri - Presidente Nderi i CCI France Albanie
Julien Roche President
julien.g.roche@ccifa.al
Patrick Pascal Zëvendës President
pptirana@gmail.com
Eni Kalo Zëvendës Presidente
e.kalo@kalo-attorneys.com
Anisa Kaltanji Zëvendës Presidente
anisa.kaltanji@saint-gobain.com
Diana Ylli Përgjegjëse e Thesarit
diana.ylli@mazars.al
Odhise Zoto Anëtar i Këshillit Drejtues
zotourb@gmail.com
Florian Hasko Anëtar i Këshillit Drejtues
florian.hasko@tashkopustina.com
Jean Alain Jouan Anetar Nderi i Keshillit Administrues
jeanalain.jouan@yahoo.com
Gjergji Themeli Anetar Nderi te Keshillit Administrues
gjergji.themeli@gmail.com
Bora Feri Drejtore Ekzekutive
bora.feri@ccifa.al
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin