Përse të bëheni anëtar i CCIFA

Shumëfisho kontaktet tuaja

Zhvilloni kontaktet tuaja, duke marrë pjesë në eventet e CCIFA. Çdo anëtar është i ftuar të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e CCIFA me një çmim preferencial.

Rrisni praninë tuaj

Ndani rrjetin e kompanive dhe drejtuesit e tyre më të mëdha në Shqipëri. Çdo anëtar është i listuar në numëratonin e anëtarve online.

Bashkohu me rrjetin e kompanive franceze

Anëtarët janë të listuar në numëratorin e CCI France International. E themeluar në vitin 1907, CCI France International sjell së bashku 120 Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë jashtë Francës të cilat përfaqësojnë 30.000 kompanitë të vendosura në 90 vende. Ky numërator është në dispozicion online me përdorim individual.

Informohu mbi të rejat e biznesit

Secilit anëtar I dërgohet Newsletter France Albanie Express i cili pregatitet katër herë në vit me lajme nga aktiviteti franko-shqiptar dhe raportimin e aktiviteteve CCIFA.

Të tjera, në bazë të nevojave të anëtareve

-----------------------------------

Për një referencë dhe shikueshmëri më të mirë korporative, zgjidhni kategorinë  "mirëbërës"  ose "strategjike". Nëse ju doni të zgjeroni praninë tuaj në mënyrë individuale ose zhvilloni  partneritete  biznesi, zgjidhni kategorinë "anëtar".

- Anëtar Mirëbërës -5,000 Euro (+ tarifat bankare) - Dy herë në vit merrni pjesë në mëngjeset me personalitete të larta të ofruara nga CCI FA.

- Anëtar Strategjik - 1500 Euro (+ tarifat bankare) - Kandidat në Këshillin Drejtues  në zgjedhjet e ardhshme; merrni pjesë në evente të veçanta të ofruara nga CCIFA

- Anëtar - 500 Euro (+ tarifat bankare) Zgjerimi i shikueshmërisë dhe partneritete biznesi

Anëtarët tanë janë partnerët tanë…

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin