Përse të bëheni anëtar i CCIFA

Shumëfisho kontaktet tuaja

Zhvilloni kontaktet tuaja, duke marrë pjesë në eventet e CCIFA. Çdo anëtar është i ftuar të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e CCIFA me një çmim preferencial.

Rrisni praninë tuaj

Ndani rrjetin e kompanive dhe drejtuesit e tyre më të mëdha në Shqipëri. Çdo anëtar është i listuar në numëratonin e anëtarve online.

Bashkohu me rrjetin e kompanive franceze

Anëtarët janë të listuar në numëratorin e CCI France International. E themeluar në vitin 1907, CCI France International sjell së bashku 120 Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë jashtë Francës të cilat përfaqësojnë 30.000 kompanitë të vendosura në 90 vende. Ky numërator është në dispozicion online me përdorim individual.

Informohu mbi të rejat e biznesit

Secilit anëtar I dërgohet Newsletter France Albanie Express i cili pregatitet katër herë në vit me lajme nga aktiviteti franko-shqiptar dhe raportimin e aktiviteteve CCIFA.

Të tjera, në bazë të nevojave të anëtareve

-----------------------------------

Për një referencë dhe shikueshmëri më të mirë korporative, zgjidhni kategorinë  « Strategjikë »  ose « Plus ». Nëse ju doni të zgjeroni praninë tuaj në mënyrë individuale ose zhvilloni  partneritete  biznesi, zgjidhni kategorinë « Pjesëmarrës ».

-  Anëtarë « Strategjikë » – 1500 Euro (+ tarifat bankare) 

  • Kandidat në Këshillin Drejtues në zgjedhjet e ardhshme

- Anëtarë « Plus » - 800 Euro (+ tarifat bankare) -

  • Merrni pjesë në organizimet e speciale  të ofruara nga CCIFA

-  Anëtarë « Pjesëmarrës »- 300 Euro (+ tarifat bankare) 

  • Zgjerimi i shikueshmërisë dhe partneritete biznesi

Anëtarët tanë janë partnerët tanë…

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin