Raporti Vjetor

CCIFA Albania

Gjatë  vitit, CCI FA organizon  aktivitete të ndryshme kulturore dhe ekonomike. Temat e këtyre eventeve janë të larmishme dhe kanë për qëllim t’u përgjigjen sa më mirë nevojave të ndryshme të anëtarëve, pavarësisht nga madhësia dhe veprimtaria e kompanisë

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin