Këshilltarët e Tregtisë së Jashtme të Francës 2017-2020

Julien ROCHE

Green Technologies

Kryetar- CCI France Albanie

julien.g.roche(@)ccifa.al

 

Mme Elisabeth GJONI

Amadeus Group

Zv. Kryetar CCI France Albanie

elisabeth.gjoni(@)amadeus-group.com

 

 M Gasmen TOSKA

Marlotex

Zv. Kryetar CCI France Albanie

gasmen.toska(@)free.fr

 

Jean Alain JOUAN

Aleat Idemia

Anëtar i Këshillit Drejtues- CCI France Albanie

jean-alain.jouan(@)idemia.com

 

 Patrick PASCAL

Selenice Bitumi

Anëtar- CCI France Albanie

p.pascal(@)selenicebitumi.com 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin