Misione Prospektimi

The sales prospecting mission consists in establishing a schedule of targeted professional meetings and organizing your trip to Albania so that you can get in touch with the right partners and successfully undertake your sales process.

 

Preparation of the mission

  • Partner targeting                                                                                                                                                                                                                         
  • Creation of a detailed list of all pre-selected partners and submission to the company for approval.
  • Qualification of contacts                                                                                                                                                                                         
  • Contact Albanian prospects to introduce your company and describe your products/services.  Evaluation of the relevance of the prospects contacted and recording of their reactions.
  • Organisation of the appointment programme                                                                                                                                   
  • Preparation of the appointment planning and management of logistical issues. Transmission of the schedule several days before the departure on mission.

 

Conduct of the mission in Albania

  • Welcome and presentation of the mission week
  • Accompaniment
  • Commercial follow-up

 

Organizimi i nje misioni ne Shqiperi

Ne i ofrojmë « suport biznesit » me anë të punonjësve tanë të cilët flasin më shumë se dy gjuhë të huaja. Për 5 vjet ne kemi krijuar një rrjet të gjerë dhe reaktiv të kontakteve profesionale në Shqipëri. Ky rrjet na lejon të prezantojmë klientët tanë me shoqëritë shqiptare. Ne zhvillojmë mesatarisht 20 misione në vit  në të cilat 60% të rasteve me sukses, duke thënë që në 60% të rasteve krijojmë një partneritet ndërmjet klientëve tanë dhe shoqërive shqiptare.

CCIFA oragnizon misione  “çelësat në dorën tuaj” për studimin e tregut shqiptar.

Shërbimet tona të detajuara :

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin