Ju jeni anëtar i CCIFA- së

‘Networking’ dhe Informim

Aktivitetet e CCI FA janë takime joformale, të cilat i japin mundësinë anëtarëve tanë  të njohin njëri-tjetrin, shkëmbimi i kartvizitave i mban ata në kontakt te vazhdueshem.

Aktivitetet janë shpesh të lidhura me prezantime të biznesit apo produkteve, seminare tematike apo leksione, mbrëmje dhe evente të tjera

Për të mbështetur shkëmbimet dhe iniciativat sektoriale, CCI FA organizon grupe pune, me të cilat kompanitë anëtare mund të organizojnë aktivitete të ndryshme në interesin e sektorit përkatës

CCI FA publikon rregullisht Bulletinin « France Albanie Express » i cili informon per aktivitet e CCI FA.

Vizibilitet  dhe shërbime  marketingu

Aktivitetet tona shpërndahen në Shqipëri dhe Franca, nëpermjet  bizneseve, institucioneve publike dhe kompanive partnere

Numeratori CCI FA, një publikim i komunitetit frankofon shqiptare, i shpërndarë në mënyrë elektronike me më shume se 4000 kontakte

Bulletini « France Albanie Express », publikuar cdo tre muaj, shpërndahet në mënyrë elektronike me një bazë të dhënash me më shumë se 4000 kontakte

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin