Shërbimet Ndaj Kompanive

Studim Tregu

Dëshironi të zhvilloni aktivitetin tuaj në Shqipëri por nuk e njihni tregun ?

Hapësira e Kompanive

Dhoma jonë ka punonjës të specializuar të cilët shoqërojnë kompanitë anëtare por edhe jo anëtare, vendase dhe franceze.

Misione Prospektimi

Shërbimi ynë i "Organizimi i Misionit Celësat në Dorë" ju ofron një sërë informacionesh për të identifikuar dhe kontaktuar...

Përkthime

Përkthimet realizohen në kohën e kërkuar dhe garantojnë një cilësi të lartë. Në gjuhët : shqip ⇔ frëngjisht ⇔ anglisht

Histori Suksesi

Mesatarisht, Dhoma analizon 30 raste në vit dhe 40% e tyre vendosen në kontakt me kompanitë në vend.