Kategoritë e anëtarësimit

Tarifat vjetore të anëtarësimit janë:

 

1)    Anëtarë « Strategjikë » – 1500 Euro

 • Kandidat në Këshillin Drejtues në zgjedhjet e ardhshme
 • Renditja në numëratorin e anëtarëve të CCIFA
 • Akses në evente për të gjithë punonjësit tuaj dhe falas: konferenca, seminare, grupe pune, takime me ministra, etj
 • Merrni pjesë në mëngjes me personalitete të larta të ofruara nga CCI FRANCE ALBANIE
 • Ndani lajmet e kompanisë suaj me rrjetin CCI FRANCE ALBANIE
 • Një prezantim i plotë për biznesin tuaj

 

2)    Anëtarë « Plus »- 800 Euro

 • Renditja në numëratorin e anëtarëve të CCIFA
 • Merrni pjesë në organizimet e speciale  të ofruara nga CCIFA
 • Akses në evente për të gjithë punonjësit tuaj dhe falas: konferenca, seminare, grupe pune, takime me ministra, etj
 • Ndani lajmet e kompanisë suaj me rrjetin CCI FRANCE ALBANIE
 • Një prezantim i plotë për biznesin tuaj

 

3)    Anëtarë « Pjesëmarrës »- 300 Euro

 • Renditja në numëratorin e anëtarëve të CCIFA
 •  Zgjerimi i shikueshmërisë dhe partneritete biznesi
 • Ndani lajmet e kompanisë suaj me rrjetin CCI FRANCE ALBANIE
 • Një prezantim i plotë për biznesin tuaj
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin