Aktualitetet e anetareve

Aktualitet mbi kompanitë

[NEW MEMBER]- Welcome to Pelikan Sh.p.k - Agjensia Pelikan u formua ne vitin 1991 nga Feruz MATAJ...

Agjensia Pelikan u formua ne vitin 1991 nga Feruz MATAJ. Nga viti 1991 deri ne vitin 1994 agjensia ka operuar per shperndarjen e Ndihmave Humanitare per Shqiperine nga Italia dhe vendet e tjera te Europes nen emrin “Pelicano”

“Pelikan” nga vete emri I nje zogu, simbolizon kujdesin , sigurine , lehtesine ne transport , ashtu sic dhe transporton Pelikan-I ushqimin per zogjte e tij.

Ne vitin 1995 Agjensia Pelikan privatizohet si shoqeri me vete me drejtim kryesor operacionet logjistike . Ne vitin 2002 Pelikan sh.p.k caktohet si perfaqesuesja zyrtare ne Shqiperi per linjen e transportit nderkombetar te kontinereve Medazov Line . Transporti I pllakave per ne Shqiperi eshte aktiviteti kryesor qe mbulon kjo linje . Kjo linje eshte e specializuar ne import export per ne Shqiperi me nje kohe te shkurter transporti ne lidhje me Spanje-n .

Ne vitin 2006 Agjensia Pelikan sh.p.k caktohet si perfaqesuesja zyrtare e linjes transportit nderkombetare me konteinere CMA CGM France . Aktiviteti kryesor eshte import exporti I mallrave me konteinere nga e gjithe bota . Agjensia Pelikan mbulon per linjen te gjithe zinxhirin logjistik qe ne kontaktet me agjensite nderkombetare , portin e ngarkimit , agjensine detare , spedicionere , Portin e Durres-it , Durres Container Terminal Albania , Operatoret e Ngarkim Shkarkimit Durres , Agjensine doganore , Transportin e brendeshem , transportin me Kamiona , transportin me Trailera , Transportin intermodal ne Shqiperi , Ballkan dhe me gjere.

Sot Agjensia Pelikan sh.p.k me qender ne Durres operon me me shume se 100 punetore ne seksione te ndryshme . Aktualisht Agjensia eshte e renditur si kompania e transportit me e mire ne Shqiperi dhe pjesen kryesore te Ballkan-it . Agjensia Pelikan eshte me profesionalja dhe e para ne operacionet logjistike si dhe me tre terminale perpunimi per konteinere dhe rifuxho. Pelikan ofron sherbimet dhe lehtesite me te medha ne Shqiperi per zinxhirin logjistik ne perpunimin dhe transportin e Kromit , ferrokromit e nenproduktet e tjera minerale.

Agjensia “PELIKAN” ka zhvilluar ne vite nje sherbim transporti te sofistikuar ( door delivery) si rrjedhoje terheq direkt mallrat nga magazinat e klienteve te saj,kryesisht ne territorin Italian por edhe ne vende te tjera te Evropes dhe I transporton deri ne destinacione si brenda territorit te Shqiperise ashtu dhe ne vendet e Ballkanit , I shoqeruar ky sherbim me te gjithe teresine e operacioneve logjistike te kerkuara per realizmin e levizjes mallrave dhe vlerave sipas kerkesave te klienteve.

Gjithashtu Pelikan eshte agjensia e cila I jep asistence Ambasades dhe Ushtrise Italiane ne cdo operacion qe ata kryejne ne territorin shqiptar.

Web: http://www.pelikantransport.com/sq/kreu-2 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin