Aktualitetet e anetareve

Aktualitet mbi kompanitë

Dhoma e Tregtisë dhe Indusitrisë Francë- Shqipëri rekruton për një nga klientët tanë : Menaxher Restorantesh...

Përgjegjësitë

·         Të menaxhoje cdo dite aktivitetin e restorantit

·         Të ofrojë shërbim cilësor dhe te siguroje kënaqësine e klientit

·     Të përgjigjet në mënyrë efektive dhe të saktë ndaj ankesave të klientëve në restorant dhe të rishikojë situatat në përmirësimin e cilësise

 

·        Përshkrimi I punës:

·         Kerkojme një menaxher restoranti për te drejtuar restorantin. Ju duhet të pregatisni një menu me cilësi të lartë dhe duhet të motivoni stafin tone për të ofruar shërbime të shkëlqyera ndaj konsumatorëve.

·        Përgjegjësitë e menaxherit të restorantit përfshijnë; mbajtjen e të ardhurave të restorantit, përfitueshmëri dhe cilësi. Ju do të siguroni funksionimin efikas të restorantit, duke ruajtur standardet e larta të prodhimit, cilësisë dhe shërbimit ndaj klientit.

·     Për të qenë I suksesshëm në këtë rol, duhet që të keni aftësi dhe experience në fushën e menaxhimit. Duhet të dini se si të menaxhoni kuzhinën, të kontrolloni klientët ,dhe stafin tuaj gjatë fluksit të punës. Pra ju duhet të na siguroni që cdo gjë shkon mire dhe klientët do të mbeten të kënaqur.

  

Përgjegjësitë :

·         Menaxheri duhet të koordinojë punët e përditshme të restorantit, si ndaj guzhinës dhe ndaj shërbimit të klientit.

·    Të vlerësojë stafin dhe të marrë feedback-un tek klientët për shërbimin e ofruar, për përmirësimin e produktivitetit.

·         Të ekzaminoj rregullisht cilësinë e produkteve dhe të kërkojë gjithmonë furnitorë të rinj.

·         Te organizoje dhe te supervizoje turnet

·         Të shikojë nëse nevojiten mallra të ndryshëm, ene kuzhine apo produkte për pastrim.

·         Duhet të ruajë një imazh të mire për restorantin dhe të jape sygjerime për përmirësimin e tij.

·         Duhet të rekomandojë mënyrat për të arritur një audiencë më të gjerë (p.sh. reklama në media apo rrjetet sociale)

·         Të trajnojë punonjësit e rinj dhe aktual, për praktikat e duhura të shërbimit ndaj sklientit

 

Kërkesa:

·         Eksperiencë pune si Menaxher Restorantesh

·         Kompetenca të forta në leadership, dhe aftësi msotivuese

 

Shënime:

·         Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre në : info(@)ccifa.al

·         Kandidatët e interesuar luten të dërgojnë CV- të e tyre deri më 15 Dhjetor 2017

·         Të gjitha kërkesat do të trajtohen në fshehtësi të plotë

·         Vetëm të përzgjedhurit do të ftohen për të dhënë një intervistë

 

  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin