Evente

[EVENT] Seminar: Mbështetja e Shqiperisë në Rolin e Kryesuesit të CEFTA

Passé

L'événement est terminé.

Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju fton të merrni pjesë në seminarin konsulatitv me sektorin privat në vendin tonë mbi konceptet e rregullave të origjinës dhe ndikimin në strategjinë e biznesit, që do të zhvillohet në datë 31 tetor, ora 9.30 në ambientet e Hotel Xheko Imperial.

Qëllimi i këtij seminari është diskutimi mbi prespektivat dhe sfidat në rregullat e origjinës në zinxhirin ndërkombëtar të furnizimit dhe strategjisë së bizneseve në CEFTA dhe tregtinë ndërkombëtare, si dhe mekanizmat e bashkëpunimit në kontekstin rajonal të tregtisë.

Për sa më sipër, duke qenë se seminari është me rëndësi të lartë për sipërmarrjen, lutemi konfirmimin e pjesëmarrjes tuaj brenda datës 30 tetor 2019, në adresën info@ccifa.al.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin