Evente

[EVENT] FTESË PËR PJESËMARRJE NË TRAJNIMIN ONLINE: “AKSESI NË FINANCË”, 13-14 JANAR 2021

L'événement est terminé.

*please note that booking the event in your calendar does NOT mean that you are registered. You need to register first if you want to attend an event.

 

Të nderuar anëtarë,     

Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Francë-Shqipëri ju fton të merrni pjesë në trajnimin online që do të organizojmë mbi “Aksesin në financë”, në datat 13-14 janar 2021, në orën 10.00. 

Ky trajnim do të zhvillohet falas për të gjithë, me pjesëmarrjen e lektorëve të rëndësishëm dhe do të bëjë trajtojë çështje të rëndësishme si: 

  •  Vlerësimi i ndikimit të pasojave nga pandemia Covid-19 mbi aktivitetin e biznesit në Shqipëri dhe sfidat për rimëkëmbjen e ekonomisë
  •  Roli i bankave dhe institucioneve financiare në tejkalimin e krizës dhe mbështetjen e biznesit me produkte dhe shërbime inovative
  • Përdorimi i platformave të pagesave elektronike për të rritur aksesin e biznesit në financa, shkalla e qasjes së biznesit në financime dhe sfidat e ksaj qasjeje 
  • Tregu i përbashkët rajonal- mundësi reale për rritjen e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar rajonal dhe njohja me programet e mbështetjes financiare për SME në Shqipëri
  •  Produktet dhe shërbimet bankare dhe financiare ofruar bizneseve dhe si të rrisim aksesin në to
  • Mundësitë reale të financimit të bizneseve dhe produktet financiare në lidhje me situatën që po kalojmë

Për të marrë pjesë, duhet të kryeni regjistrimin tuaj sa më parë në linkun: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf--pqzwiGd0GblEgF1hZGWGemu40u4un

si edhe duke konfirmuar në adresën info(@)ccifa.al brenda datës 10 janar 2021.

Bashkëlidhur gjeni ftesën dhe axhendën, në Shqip dhe Anglisht.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin