[EVENT] Forumi - Studentët dhe kompanitë!

Passé

L'événement est terminé.

Draft- Program

Forumi ekonomik

Studentët dhe kompanitë

Organizuar nga: Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Francë-Shqipëri, Universiteti i Tiranës, AUF, Universiteti Politeknik i Tiranës

13 Mars 2019,ora 09:00 - 12:00

Salla Evropa, Pallati i Kongreseve - Tiranë, Shqipëri

 

DRAFT - PROGRAM

Këtë vit, forumi ekonomik do të synojë të vendosë në kontakt studentët dhe kompanitë, të paraqesë njohuritë e kompanive anëtare të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Franko-Shqiptare dhe nevojat e burimeve njerëzore të tyre, dhe të lejojë aktorët frankofonë që të kenë qasje në rrjetin ekonomik frankofon.

Frëngjisht-Shqip (përkthim simultan)

Pjesëmarrës: studentë dhe profesorë të dy universiteteve: Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Politeknik i Tiranës

Kompanitë anëtare të CCIFA

1. Marlotex - Gasmend Toska (Tekstile) 

2.Vacanace en Albanie - Berenger Thibault (Agjenci udhëtimi)

3.Alb Construction - Xhevahir Shehu (Ndërtim)

4.A.R.S. Legal & Services - Rina Pero (Studio Ligjore)

5.IBS - Darin Gezdari (IT)

6.Shoqata ALA - Bashkim Calliku (Lojëra për fëmijë)

7.As Venture Capital - Ada (Energji)

8.Aims International - Monika Farka (Burimet njerëzore)

9.Celësi Group

10. Rogner Hotel

Ky event  do të zhvillohet në prani të Shkëlqesisë së saj, Ambasadores së Francës në Shqipëri, Administratorit të CCIFA, Autoriteteve Akademike të Universitetit të Tiranës të AUF, Ministrit të Ekonomisë dhe Financave, znj. Anila Denaj, dhe Znj. Senida Mesi, deputete e Parlamentit Shqiptar.

Programi :

09:00 - 09:15 Regjistrimi i pjesëmarrësve

09 :15        Fjala e hapjes :

 • SHE. Zonja Ambasadore
 • Ministrja e Ekonomisë dhe Financave, Znj. Anila Denaj – (për t’u konfirmuar)
 • Znj. Senida Mesi, anëtare e Parlamentit (për t’u konfirmuar)
 • Z. Aleksander Xhuvani, Administrator dhe Themelues i CCIFA

9:30    Z. Rektor i Universitetit të Tiranës

 • Universitetet dhe integrimi profesional i studentëve: sa larg mund dhe duhet të shkojë universiteti?

09:45 Znj. Eldina Nasufi, Përgjegjëse e Departamentit të frëngjishtes :

 • Roli i Departamentit të Frëngjishtes në integrimin e studentëve në jetën profesionale: Rezulatate të një analize nevojash

10:00  Përfaqësuesi i AUF

 • Stazhi : një eksperiencë profesionale, me ndihmën e AUF

10:15 Prezantimi i Kompanive (dy kompani: Celesi Group & ARS)

 • Sektorët kryesorë të punësimit për të diplomuarit
 • Procedura e përzgjedhjes dhe intervista e punës
  • Metodat kryesore të përzgjedhjes
  • Profilet e kërkuara nga kompanitë

                   -Si të jesh kandidati perfekt ?

10:40 Pushim - Kafe

11:00 - 11:45  Kohë për takim mes studentëve dhe kompanive

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin