Aktualitetet e anetareve

"Urdhëri më i lartë i Meritës"

Znj. Milena Harito u dekorua me Urdhrin më të lartë të Meritës për rrugëtimin profesional dhe rezultatet e arritura në Francë e në Shqipëri, në Paris, në Quai d’Orsay nga Ministrja e Europës.

 

 

 

 

 

 

 

Znj. Milena Harito - Transformimi dixhital dhe reforma e shërbimeve publike / Zyra e Kryeministrit dhe Julien Roche - Presidenti ynë

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin