Aktualitetet e anetareve

Komunikim- Shtypi

Sektori i telekomunikacionit pas Covid-19: Tre pyetje me Fergal Golding - Sofrecom

Intervistë: Tre pyetje me Fergal Golding

CCIFA: Sofrecom është një kompani këshilluese dhe inxhinierike e specializuar në sektorin e telekomunikacionit. Një degë e grupit Orange, ju mbështetni transformimin dixhital të aktorëve kryesorë të telekomunikacionit (operatorët, qeveritë dhe institucionet ndërkombëtare). Si mendoni se do të luhatet tregu  në industrinë që mbuloni pas pandemisë COVID-19?

F.Golding: Operatorët e telekomit kanë luajtur një rol thelbësor gjatë kësaj krize. Infrastruktura e telekomunikacionit dhe mjetet dixhitale u kanë mundësuar punonjësve të mbeten aktivë duke ditur që ¾ mes tyre, po zbulonin për herë të parë punën nga shtëpia.., ata kanë mundësuar që bizneset, shërbimet e ndryshme publike dhe spitalet të vazhdojnë të sigurojnë vazhdimësinë e shërbimeve të tyre dhe kështu të kufizojnë humbjet e tyre. Ata kanë mundësuar që studentët të ndjekin mësimet nga distanca dhe shkollat ​​të vazhdojnë të komunikojnë dhe të mbajnë kontakte me fëmijët më delikatë. 

Faktorët që kanë mundësuar këtë ndryshim janë ne te njejten kohe edhe cilësia e infrastrukturës telekomunikuese edhe dixhitalizimi i ekonomisë.

Kjo krizë, së pari do të çojë në një përshpejtim të kërkesës për fibër dhe rrjet të gjerë celular. Të gjithë ata që i gjenin abonimet e shtrenjta, por ende të arritshme dhe që kishin zgjedhur zgjidhje me cilësi më të ulët, po bëjnë tregti në favor të lidhjeve të tyre.

Në vendet që e kanë autorizuar atë, të dhënat e udhëtimit të dhëna nga operatorët kanë luajtur një rol të rëndësishëm në kufizimin e përhapjes së virusit. Kjo krizë do të përshpejtojë përdorimin e të dhënave  për qëllime të shumta. Kjo i hap rrugën burimeve të reja të të ardhurave për operatorët që do të jenë në gjendje të vazhdojnë të përmirësojnë cilësinë e rrjeteve të tyre.

Telefoni është gjithashtu një mjet themelor për distancimin social. Telemjekësia nuk është më vetëm një mjet për të trajtuar popullsitë e izoluara, por bëhet një masë e mbrojtjes për punonjësit e kujdesit shëndetësor shumë të ekspozuar. Në përgjithësi, telekomunikacioni mund të sigurojë fizikisht të gjitha shkëmbimet e parave dhe shkëmbimin e dokumenteve.

Nga këndvështrimi im, kjo krizë do të bëjë të mundur që të riafirmohet roli i operatorëve si aktorë kryesorë në zhvillimin ekonomik të vendeve, por edhe në përfshirjen sociale. Për tregun e biznesit dhe sektorin publik, infrastruktura e lidhjes dhe telekomunikacionit tani do të jenë elementet e domosdoshme për vazhdimësinë e shërbimeve.

 

CCIFA: Menaxhimi i personelit është shumë i rëndësishëm në kohë krize. Cilat janë metodat tuaja për të menaxhuar më mirë ekipin tuaj në këtë periudhë të vështirë?

F.Golding: Aktiviteti i Sofrecom është i strukturuar në tre fusha kryesore të biznesit: këshillim biznesi dhe teknologjik, inxhinieri të sistemeve të rrjetit dhe informacionit, si dhe zhvillimin dhe integrimin e zgjidhjeve dixhitale. Si me të gjitha firmat e këshillimit dhe inxhinierisë, edhe biznesi ynë ndikohet nga paaftësia për të udhëtuar dhe shtyrja e disa projekteve të klientëve tanë. Por falë mjeteve tona të komunikimit dhe mjeteve dixhitale, ne vazhdojmë të ofrojmë projektet tona të klientëve dhe produktiviteti i ekipeve tona nuk është dobësuar.

Kështu, për herë të parë në historinë tonë, 2000 inxhinierë, konsulentë dhe ekspertë kryejnë plotësisht misionet e tyre nga shtëpia dhe cilido qoftë vendi i tyre i banimit: Franca, Tunizia, Maroku, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Argjentina.

Prioriteti jonë në fillimin e krizës ishte të krijonim sigurinë e 2,000 punonjësve tanë, të cilat rezultuan në masat e mëposhtme: përgjithësimin e punës në tel, riatdhesimin e ekipeve në misionet e klientëve, adaptimin e lidhjes së rrjeteve tona për të mbështetur kërkesa të ndryshme për lidhje në distancë. Para së gjithash, të gjitha udhëtimet u ndaluan, IT e brendshme u mobilizua për të siguruar disponueshmërinë e mjeteve tona nga distanca.

Sfida jonë ishte gjithashtu të siguronim ekipet tona dhe t'i mbështesnim ata në përvetësimin e kësaj mënyre të re të punës nga distanca. Kështu, ne jemi kujdesur që të shpërndajmë praktika të mira të punëve të telekomunikacionit duke u mbështetur në dëshmitë e punonjësve vullnetarë, për të vazhduar të organizojmë takime të rregullta në distanca, duke kombinuar aktivitete argëtuese dhe prezantime të projekteve. Menaxherët gjithashtu kanë dyfishuar përpjekjet e tyre për të dëgjuar, siguruar dhe për të dhënë përgjigje për punonjësit e tyre.

CCIFA: Një mesazh për anëtarët e CCI France-Albanie?

F.Golding: Në Sofrecom, ne ndjekim ambicien për të qenë partneri i besuar në transformimin dixhital të vendeve dhe rajoneve ku veprojmë. Kështu do të jemi të lumtur të vazhdojmë kontributin tonë në sfidat e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror në Shqipëri përmes teknologjisë dixhitale. Ne kemi realizuar një projekt të parë me Ministrinë e telekomit për të realizuar një studim fizibiliteti të strategjisë me shpejtësi shumë të lartë dhe shpresojmë ta rinovojmë atë në kuadër të bashkëpunimit të ri. 

Shpresojmë të rikthehemi shpejt në Shqipëri dhe ndërkohë u urojmë pushime të mbara!

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin