Aktualitetet e anetareve

Por gjithashtu…

Rregullore - Inspektoriati Qëndror, për përcaktimin e proçedurës së...

Për përcaktimin e proçedurës së inspektimeve si një proçes i rregullt administrativ.

Për zbatim nga inspektorët e inspektoriateve shtetërore në Republikën e Shqipërisë.

Documentation

Download Rregullore__1_.pdf  (PDF • 1 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin