Aktualitetet e anetareve

Por gjithashtu…

Presidenti Francez Emmanuel Macron prezantoi një projekt ambicioz me propozime konkrete...

Presidenti Francez Emmanuel Macron prezantoi një projekt ambicioz me propozime konkrete në funksion të rigjallërimit të projektit Europian, të zgjeruar edhe në Ballkan. Mesazh i qartë dhe tepër inkurajues për kursin e reformave shtet-konsoliduese dhe zvogëlimin e hendekut ekzistues mes BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Merci bien Monsieur le Président!

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin