Aktualitetet e anetareve

Por gjithashtu…

Këshilltarët e Francës për Tregtinë e Jashtme në Shqipëri!

Urime Këshilltarëve të Francës për Tregtinë e Jashtme në Shqipëri (CCEF)

 2017-2020

 

 

Julien ROCHE

Green Technologies

Kryetar- CCI France Albanie

julien.g.roche(@)ccifa.al

 

Frederic BLANC

Societe Generale Albanie

Zv. Kryetar I Parë CCI France Albanie

frederic.blanc(@)socgen.com

 

Mme Elisabeth GJONI

Amadeus Group

Zv. Kryetar CCI France Albanie

elisabeth.gjoni(@)amadeus-group.com

 

 M Gasmen TOSKA

Marlotex

Zv. Kryetar CCI France Albanie

gasmen.toska(@)free.fr

 

Jean Alain JOUAN

Aleat Safran

Anëtar i Këshillit Drejtues- CCI France Albanie

jean-alain.jouan(@)morpho.com

 

 Patrick PASCAL

Selenice Bitumi

Anëtar- CCI France Albanie

p.pascal(@)selenicebitumi.com

 

 

 

  

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin