Aktualitetet e anetareve

Komunikim- Shtypi

Forumi i 1-rë mbi çështjet e qytetarisë

Më 21 Mars në orën11:00 u zhvillua në platformën Teams ''Forumi i 1-rë mbi çështjet e qytetarisë''.

Ky event u mundësua nga:

Chambre de Commerce et d’Industrie France-Albanie

UNIVERSITETI I TIRANES

Agence Universitaire de la Francophonie

Universiteti Politeknik i Tiranës

ATSU, Akaki Tsereteli State University Gjeorgji

University of Szeged Hungari

New Bulgarian University Bullgari

Gjatë këtij forumi u nënvizua rëndësia e trajtimit të çështjeve të qytetarisë në formimet e ofruara në nivele të ndryshme dhe në veçanti në nivelin universitar, si dhe të propozime se si mund të punohet më shumë, ky objektiv shumë i rëndësishëm midis Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Gjatë këtij forumi ndërhynë përfaqësues të universiteteve të ndryshme shqiptare dhe rajonit ECO, specialistë të fushës si dhe partnerë jo akademikë që punojnë për këto çështje.

Documentation

Download CCIFA_-Presentation-_22.03.2021.pdf  (PDF • 3 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin