Aktualitetet e anetareve

Dhoma

"Ditë Takimesh Ndërkombëtare Biznesi 9 dhe 10 shkurt 2017 LILLE, Francë''

Hauts-de-France është pionier i Rajonit Evropian i cili po implementon  Revolucionin e tretë Industrial  që ne e quajmë Rev3. Plani  rajonal Master, ka nisur në vitin 2013 me Jeremy Rifkin, në partneritet me sektorin privat, autoritetet lokale, shkollat, universitetet dhe qytetarët, dhe ka për qëllim  të shkojë drejt një shoqërie dhe një ekonomie më të përgjegjshme, më të qëndrueshme, më të mire, më te afërt dhe më bashkëpunuese.

Hauts-de-France Rev3, është ngjarja e parë ndërkombëtar e cila ofron mundësitë për të rritur biznesin, per të zbuluar teknologjite të reja, per të gjetur mundësitë e investimeve dhe zhvillimin e partneriteteve në  ekonomisë dixhitale në një shkallë rajonale.

 

PËR KË:

- SME-të dhe kompanitë shumëkombëshe

- Institucionet dhe blerësit private

- Qendrat kërkimore dhe laboratorët

- Investitorët

 

4 janë temat:

- Ekonomia Qarkulluese

- Energjia

- Qytetet e zgjuara

- Prodhimi shtese

Pse te regjistrohemi?

- Për të zbuluar produkte të reja, zgjidhje, klientë si dhe të iniciojë partneritete institucionale dhe    komerciale për zhvillimin e projekteve bashkëpunuese

- Për të paraqitur zgjidhjen tuaj dhe për të identifikuar të rejat për zbatimin revolucionit të tretë industrial

- Për të identifikuar mundësite unike për kompanitë pioniere që të investojnë në Hauts-de-France

- Për të planifikuar takimet një-nga-një të para-programuara me profesionistë për të biseduar për biznesin dhe rritjen e rrjetit tuaj

- Per te kontaktuar më shumë se 10 sektorë të biznesit nga mbi 30 vende

- Një proces ndërmjetesimi i përshtatur për nevojat tuaja: identifikimi i perspektivës suaj më të mirë që çon dhe partneritetet nga ekipi ynë i ekspertëve

- Për të përfituar mundësi kontakti nga më shumë se 800 takime të organizuara

- Për të patur mundësi të vizitoni disa nga 350 kompanitë pioniere dhe grupime të përfshira në rev3 në Hauts-de-France

- Për të krijuar një rrjet të pasur të kontakteve dhe ekspertëve ndërkombëtarë të biznesit në zbatim të Revolucionit Industrial.

Në bashkëlidhje do të gjeni ftesën dhe formularin e regjistrimit;

Documentation

Download REV3_Days_-_Introduction.pdf  (PDF • 715 KB) Download REV3_Days_-_Selling_points.pdf  (PDF • 330 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin