Aktualitetet e anetareve

Komunikim- Shtypi

Burimet njerëzore në Shqipëri pas Covid-19: Tre pyetje me Monika Farka - AIMS International Albania

CCIFA: AIMS International është një partneritet në këshillimin e lidershipit dhe përvetësimin dhe menaxhimin e talenteve me më shumë se 90 zyra në më shumë se 50 vende të botës, duke ofruar konsulencë për klientët kryesorë ndërkombëtarë në Shqipëri, Kosovë dhe rajon.  Ju jeni aktivë në industri të ndryshme, duke kombinuar me sukses metodat dhe praktikat më të azhornuara ndërkombëtare me një njohuri të thellë të tregut, duke u përqëndruar në shërbime të tilla si: kërkimi dhe përzgjedhja e drejtuesve, menaxherëve dhe talenteve të tjerë shumë të kualifikuar, këshillimi i lidershipit, vlerësimin dhe shërbimet e zhvillimit të talenteve, si dhe zgjidhje të tjera të personalizuara të burimeve njerëzore. Bazuar në ekspertizën tuaj në HR Consulting, ne dëshirojmë të marrim përshtypjet tuaja për situatën aktuale të biznesit dhe ndikimin e bllokimit global.

1. Duke pasur parasysh që situata pandemike Covid-19 ka prekur tashmë botën mbarë dhe krijoi një atmosferë mbytëse dhe stresuese për të gjithë, si mendoni se e gjithë kjo ka ndikuar në stafin e burimeve njerëzore?

M.Farka: Pas situatës jonormale të biznesit të muajve të fundit, HR dhe drejtuesit e biznesit në të gjithë botën po përballen me disa sfida në lidhje me strategjitë e menaxhimit të talenteve në kohët e ardhshme normale pas COVID. Profesionistët e burimeve njerëzore përballen tani me një sfidë të paparë për shkak të kësaj pandemie, duke pasur nevojë të forcojnë kulturën dhe vlerat e organizatave të tyre. Kurrë nuk ka qenë më e rëndësishme të komunikosh në mënyrë të qëndrueshme dhe transparente, të jesh fleksibël, dhe të angazhosh stafin në të gjitha platformat.

Një gjë është e sigurt: Bota e Post-COVID nuk do të jetë e njëjtë. Konceptet "Jo-aq-të reja" si "Mendja Dixhitale dhe Puna ne Distancë" janë normat e reja tani.

Gatishmëria Dixhitale po kthehet në përparësi kryesore. Kompanitë tani duhet të mbajnë njerëz me mentalitet dixhital, që do të thotë një grup aftësish dhe kompetencash për të lulëzuar në një mjedis dixhital, jo domosdoshmërisht aftësi teknike dixhitale.

Puna në distancë ka përfitime të mëdha, por ne kemi parë rritje të produktivitetit në shumë fusha në javët e para, megjithatë, pas disa muajsh shohim që çështjet familjare dhe ato shtëpiake bëhen pengesë. Si të ndryshojmë mendimet tona për të akomoduar një stil pune më të integruar për prindërit, mbetet ndër sfidat kryesore.

Në përgjithësi, ne duhet të përgatitemi për një evolucion të forcës së punës - ekziston një hendek aftësish midis kërkesës dhe ofertës për talent, veçanërisht në 4 fusha kritike të së ardhmes:

Risi dhe kreativiteti - Përshtatshmëria dhe një qëndrueshmëri - Bashkëpunimi dhe Komunikimi - Mendimi komercial dhe mendjemprehtësia e biznesit.

CCIFA: Në kohë krize, menaxhimi i stafit është shumë i rëndësishëm. Cilat janë mënyrat tuaja për të udhëhequr më mirë ekipin tuaj gjatë kësaj periudhe të vështirë?

M.Farka : Pandemia Covid-19 nuk është vetëm një problem I burimeve njerëzore; në vend të kësaj, lidershipi duhet të jetë më I angazhuar dhe më I arritshëm, duke treguar anën e tyre njerëzore, duke treguar se ata kujdesen. Papritur, ne jemi shumë të vetëdijshëm se falë rritjes së numrit të takimeve online është e mundur që burimet njerëzore të angazhohen shpesh.

Shëndeti dhe siguria janë bërë fushat kryesore të fokusit për punëdhënësit, konsumatorët dhe punonjësit. Komunikimi i ndershëm dhe transparent është i rëndësishëm për të ndihmuar në zbutjen e niveleve të larta të ankthit në organizata. Mbështetja e burimeve njerëzore tani shtrihet nga individi tek familjet e punonjësve dhe madje edhe në komunitete. 

Mbajtja dhe angazhimi i stafit është një sfidë e madhe; Si mund ta mbajmë dhe angazhojmë personelin tonë, veçanërisht ata që punojnë nga shtëpia? Si mund ti integrojmë të diplomuarit e rinj kur nuk mund të organizojmë workshope apo trajnime?

Efektiviteti Organizativ (OE) duhet të ripërcaktohet. Disa e kuptojnë se plani i vazhdimësisë së biznesit të tyre po ndryshon nga metoda tradicionale nga lart-poshtë në një metodologji nga poshtë-lart, në mënyrë që të jenë më të shkathët.

Fuqizimi i liderve lokalë është duke u bërë thelbësore. Vlerat që i shtyjnë kulturat dhe veprimet po ndryshojnë -  siguria dhe shëndeti vijne te parat.

CCIFA: Një mesazh për anëtarët e CCI France-Albanie?

M.Farka: Një krizë mund të sjellë probleme të reja por edhe mundësi të reja. Dhe ne besojmë se Shqipëria po përkulet më shumë në anën e "mundësive": Shërbimet në zhvillim e BPO po tërheqin talentin shqiptar në të gjitha nivelet, nga teknikët deri tek profilet e menaxherëve të vendit.

Destinacionet e largëta si Kina dhe India tani janë më pak tërheqëse, dhe kompanitë evropiane po zgjedhin transferimin e afërt-bregut. Italia mbetet ende burimi numër 1 i kërkesës për shërbime të reja BPO, përveç shërbimeve të qendrës së kontaktit.

Employer Branding – Me luftën në rritje për talent, pritet rritje e pagave për disa pozicione kritike. Kompanitë duhet të veprojnë me shpejtësi në plotësimin e boshllëqeve të talenteve kritikë, duke tërhequr talentet nga industritë e prekura nga COVID.

Ata gjithashtu duhet të rimendojne strategjitë e tyre të menaxhimit të talenteve për të tërhequr dhe ruajtur talentet. Roli i burimeve njerëzore të kompanisë si një Partner Strategjik bëhet thelbësor.

Rritja e produktivitetit të punës në distancë dhe motivimi i personelit. Faktorët që duhen marrë në konsideratë nuk lidhen vetëm me infrastrukturën teknologjike dhe platformat e shpërndarjes në Web, përkundrazi, ato kanë të bëjnë kryesisht me menaxhimin e njerëzve, menaxhimin e performancës dhe mënyrën e edukimit të kulturës së kompanisë kur njerëzit janë në distancë.  Kompanitë duhet të investojnë në ndërtimin e një portofoli të aftësive të së ardhmes , duke përfshirë mentalitetin dixhital dhe kompetencat kritike të punës në distancë, dhe aftësitë e tyre në përputhje me rrethanat. Mos mendoni se të rinjtë janë më të mirë. Një studim i kohëve të fundit i vlerësuesit të talenteve në të gjithë botën,  tregon se të rinjtë arrijnë rezulttate më të ulëta se punonjësit e vjetër në disa kompetenca kritike të kërkuara në normalitetin tjetër.

 

E fundit, por jo më pak e rëndësishme: Jini krijues! Kjo situatë është një ngjarje përçarëse në mbarë botën, pa përgjigje apo zgjidhje të sigurta. Nuk mund të ketë një paketë zgjidhjesh unike. Lejoni që shëndeti dhe mirëqenia të jenë në plan të parë dhe  gjeni zgjidhje krijuese që funksionojnë për biznesin tuaj.

Ne fund të gjitha do të shkojnë mirë.

Qëndroni të sigurt dhe kujdesuni për veten, familjet dhe ekipet tuaja.

P.S: Më shumë informacion praktik mbi menaxhimin e ekipeve nga distanca mund të gjenden në:

https://aims.al/news/Udhezues-per-Menaxhimin-ne-Distance-61.html

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin