Aktualitetet e anetareve

Komunikim- Shtypi

Alarm tatimor i pergatitur nga “A.R.S Legal & Financial Services”

Për t’ju informuar me ndryshimet më të fundit në legjislacionin Shqiptar, ky alarm tatimor i përgatitur nga “A.R.S Legal & Financial Services”, ju ofron informata të vlefshme në lidhje me:

  • Vendim i Këshillit të Ministrave  Nr. 690, datë 2.9.2020 “Për përcaktimin e procedurave të zhvillimit të garës, kriteret shtesë për aplikantët që konkurrojnë për t’u pajisur me licencë për kategorinë “Kazino”, e procedura e shpalljes së fituesit, si dhe rastet e revokimit apo të pezullimit të kësaj licence.” 
  • Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 689, datë 2.9.2020 “Për përcaktimin e zonës ku do të lejohet vendojsja e lojës së fatit e katëgorisë “Kazino”, në qytetin e Tiranës.” 
  • Udhëzimi Nr. 36, datë 21.9.2020 “Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 5, datë 30.1.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar 

Documentation

Download Tax_Alert_Mujor_SHTATOR_2020__1_.pdf  (PDF • 545 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin