Marrëveshja mbi nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve

Marrëveshja (në fëngjisht) ndërmjet Qeverisë së Republikës franceze dhe Qeverisë së Republikës së Shqipërisë mbi nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve të nënshkruar në Paris, më 13 qershor 1995.

ACCORD 

Source : www.al.ambafrance.org  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin