Konventa për eleminimin e tatimeve te dyfishta

Konventa (në frëngjisht) ndërmjet Qeverisë së Republikës franceze dhe Qeverisë së Republikës së Shqipërisë për eleminimin e tatimeve të dyfishta në lidhje me tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin dhe për parandaimin e evazionit fiskal (një protokoll), nënshkruar në Tiranë, më 24 Dhjetor 2002.

Convention non double imposition

Source : www.al.ambafrance.org  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin