Tirana International Airport SHPK

Emri i kompanisë: Tirana International Airport SHPK 

Adresa: Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës, Ndërtesa e Administratës, Rinas, Shqipëri 

e-mail: info(@)tirana-airport.com

Tel: +355 69 70 81 800

COMPANY DESCRIPTION:

Tirana International Airport SHPK (TIA), njohur më parë si Tirana Airport Partners (TAP), është një entitet ligjor shqiptar i themeluar dhe 100% në pronësi të Kastrati Aviation Holding, pjesë e Kastrati Group SHA. Sipas Marrëveshjes së Koncesionit mes TIA dhe Qeverisë së Shqipërisë ("GoA"), e cila është ratifikuar me Ligjin Nr. 9312, datë 11/11/2004, me ndryshimet e mëvonshme, TIA është kompania koncesionare me autoritetin për të ndërtuar, komisionuar, operuar, mirëmbajtur dhe menaxhuar Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës "Nënë Tereza" për një periudhë 35-vjeçare. Nën drejtimin e Kastrati Group, Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës ka përjetuar një transformim thelbësor, i shënuar nga përmirësime substanciale në infrastrukturë dhe shërbimet për udhëtarët. Përmirësimet e rëndësishme përfshijnë një zgjerim të konsiderueshëm të seksioneve të largimeve dhe ardhjeve, inkorporimin e tetë porteve të reja të largimeve, caktimin e hapësirës së gjërë për parkim të aeroplanëve dhe inaugurimin e një terminali të bashkuar. Këto investime strategjike nënvizojnë përkushtimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës për të përmbushur nevojat në zhvillim të udhëtarëve tanë të çmuar. Gjithashtu, nisma të vazhdueshme në forcimin e masave të sigurisë përmes makinave skanuese të fundit të teknologjisë dhe zgjerimet e planifikuara të fshatrave, në vlerë të 100 milionë euro sipas marrëveshjes së koncesionit, shprehin përkushtimin tonë të pandryshuar për të siguruar një eksperiencë të udhëtimit të sigurtë, efikase dhe pa problem në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës.

Misioni

Misioni i Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës është të themelojë dhe të mbajë një objekt të dalluar ndërkombëtar të aviacionit që shërben si një krenari për Shqipërinë, duke ofruar shërbime efikase, të sigurta dhe të klasit të parë për udhëtarët dhe linjat ajrore. Ne synojmë të sigurojmë që çdo individ që vjen ose largohet me avion të përjetojë kulmin e operacioneve të mira të aeroportit, duke bërë përshtypjet e tij të para dhe të fundit për vendin përmes lentës së qendrës së aviacionit të kryeqytetit tonë.

Vizioni

Vizioni ynë është i rrënjosur në angazhime të forta për sigurinë, sigurinë, përgjegjësinë mjedisore dhe performancën efikase të energjisë, duke vendosur këto elemente në krye të prioriteteve tona. Synojmë të vendosim një standard për qëndrueshmërinë financiare dhe stimulimin ekonomik, udhëhequr nga një ekip i fortë, fleksibël dhe i aftë nga profesionistë. Jemi të përkushtuar për përditësimin vazhdimisht të proceseve aeroportuale, optimizimin e shërbimeve për klientët dhe përjetimin e një kulture përmirësuese të vazhdueshme për të përmbushur nevojat në zhvillim të udhëtarëve tanë.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin