DIMENSION SHPK

Emri :   DIMENSION SHPK

Adresa: Rruga Moskat ,Pallati i Conad , 13,Tirane  

Tel::  +355692055476

ADMINISTRATOR: DIANA AVRAM

Pershkrimi i Shoqerise:

DIMENSION HR është një kompani e specializuar në burimet njerëzore që ofron shërbime si kërkim i ekzekutivëve, këshillim karriere, programe trajnimi, shërbime EOR etj. Dimension HR ka një ekip të pajisur mirë me rekrutues të me përvojë shumëvjecare dhe ekspertizë menaxheriale në procesin e rekrutimit. Ekipi është i përkushtuar ndaj një procesi të detajuar të rekrutimit, duke mbuluar një gamë të gjerë detyrash dhe projekteve në fushën e burimeve njerëzore. Fokusi kryesor është në ndërtimin e një infrastrukture burimesh njerëzore që i përgjigjet nevojave të biznesit të tanishëm dhe të ardhshëm të punëdhënësve, pronarëve dhe menaxherëve. Përmes bashkëpunimit me udhëheqësit e biznesit, ne ndjekim një qasje proaktive për të kuptuar dhe përmbushur nevojat e organizatës, duke punuar në fund të fundit drejt themelimit të një forcat punuese që shton vlerë.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin