Cabinet d'avocats Klit Delilaj

Company name: ‘’Cabinet d'avocats Klit DELILAJ’’

AddressAvocat au Barreau de Rennes  4 Place Marechal Juin 35000 Rennes

tel: 06.84.32.71.35

fax: 02.72.07.82.01

Website: https://www.klit-delilaj-avocat.com/

e-mail: delilajklit(@)yahoo.com

COMPANY DESCRIPTION:

Company description 

Avokat franko-shqiptar me zyrë në Rennes, por me rreze ndërhyrjeje që përfshin gjithë Francën, vë në shërbim të bashkatdhetarëve të mi (dhe jo vetëm) gjithë njohuritë e forcat e mia kur këta të fundit ndeshen me probleme ligjore të ndryshme. Human, reaktiv dhe efiçent, e ushtroj këtë profesion me pasion, si vokacion të hershëm. Ndërhyj kryesisht (por jo ekskluzivisht) në çështje penale, çështje emigracioni, çështje tregtare dhe në fushën e egzekutimit të vendimeve gjyqësore të huaja në Francë."

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin