Asambleja e Përgjithshme 2013

Rreth 30 anëtare u mblodhën rreth Kryetarit Julien Roche dhe Zëvendes kryetarit Hubert de Saint Jean në Asamblenë e Parë të Përgjithshme të Club Francë me 28 Shkurt 2013.

Pas mirëseardhjes së Presidentit, seanca u hap me prezantimin e bilancit të 12 muajve të fundit nga z. Genc Boga, Thesari.

Pasi u pa bilanci i vitit të parë të ekzistencës së Klubit, Julien Roche dhe Hubert de Saint Jean ftuan anëtaret të votojnë për të miratuar bilancin e vitit 2012. Ata më pas prezantuan propozimet e tyre për vitin 2013. Club France është i hapur për të gjitha kompanitë që dëshirojnë të bashkëpunojnë me kompanitë franceze.

Foto AG 2013

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin