Aktualitetet e anetareve

Dhoma

Sondazh mbi oxhakët

Nje kompani franceze eshte e interesuar te kete mendimin tuaj mbi oxhaket haute gamme.

Jeni te lutur te plotesoni formularin bashkangjitur. Ne rast se keni nje interes te vecante, ju lutem na kontaktoni.

Faleminderit,

CCI France Albanie

 

 

A French company would like to have your opinion on the Fireplaces haute gamme

Please kindly fill the short survey attached. In case of particular interest, please kindly contact us.

 Best regards,

CCI France Albanie

 

 

pyetesor

------------


Documentation

Download Sondage-_cheminee_haute_gamme.docx  (DOCX • 227 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin