Aktualitetet e anetareve

Dhoma

[NEW MEMBER] Welcome to ATLANTIK SH.A

Shoqëria e sigurimeve “Atlantik” Sh.a është shoqëria e tretë private e hapur në tregun e sigurimeve. Ajo është liçencuar për zhvillimin e aktivitetit në fushën e sigurimeve me lejen zyrtare të Komisionit të Mbikëqyrjes së Sigurimeve (tashmë Autoriteti Mbikqyrës Financiare ) në muajin Maj 2001.

Sipas kërkesave ligjore të asaj periudhe, shoqëria u krijua me kapital fillestar 100.000.000 lekë, kapital ky i konsiderueshëm i cili i dha ndihmesë shoqërisë për të filluar proçesin e penetrimit në tregun financiar të sigurimeve dhe për të krijuar besimin tek klientët e saj, tashmë në një numër të konsiderueshëm.

Atlantik do të vazhdonte zmadhimin e kapitaleve të veta që e vendos kompaninë në një pozicion financiar solid si dhe i krijon mundësinë të marrë më tepër përgjegjësi për t’iu përgjigjur kërkesave të bizneseve të mëdha dhe çdo klienti.

Sot kompania e sigurimeve Atlantik sh.a ka nje kapital prej 756,108,491 lekë .

Kontakt :

Tel : +355 4 2230 506

Email : info@atlantik.com.al


Site : www.atlantik.com.al

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin