Aktualitetet e anetareve

Dhoma

MBLEDHJA E KESHILLIT DREJTUES TE CCI FRANCE- ALBANIE

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CCI FRANCE ALBANIE

MBLEDHJA E KËSHILLIT DREJTUES TË CCI FRANCE ALBANIE

 

26 Avril 2017, 16h00

Siège de la CCI France Albanie, Twin Towers, Tower 1, Floor 9

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin