Aktualitetet e anetareve

Dhoma

Konferenca shkencore - "Sigurimi i cilesise ne mesimdhenien/mesimnxenien e gjuhes frenge: dinamika re reja ne fushen e kerkimit dhe te integrimit ne tregun e punes"

"Sigurimi i cilesise ne mesimdhenien/mesimnxenien e gjuhes frenge: dinamika re reja ne fushen e kerkimit dhe te integrimit ne tregun e punes"


Me pjesemarrjen e Z Mohamed KETATA, Drejtor Rajonal, Agjensia Universitare e Frankofonise, Europa Qendrore dhe Orientale, Dekani, Z. Artur Sula, profesoret Eldina Nasufi e Drita Rira, Znj Rose-Anne Bisiaux, Ambasada e Frances, Znj Blerina Kazhani, CCI France-Albania, Znj. Elona Toro, AUF-ECO-Tirana dhe me pjesemarrjen e rreth 70 studenteve.

 

 

 

Documentation

Download Presentation-_CCIFA__-_at_24-05.pdf  (PDF • 1 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin