Aktualitetet e anetareve

Dhoma

[Ftesë] Vizitë në shkollën dhe qëndrën profesionale në Vlorë 28.09.2018

Projekti 'Aftësi për Punë’ S4Jnjë projekt i organizatës zvicerane Swisscontact, ka si qëllim kryesor t’u ofrojë të rinjve në Shqipëri programe cilësore arsimi dhe trajnimi profesional. Projekti mbështet 7 institucione të arsimit dhe formimit prfoesional (AFP) në Shkodër, Lezhë, Tiranë, Berat, Vlorë të përmirësojnë ofertën e tyre përmes:

 

  • Aplikimit të ‘Mënyrave të Reja’ dhe teknologjisë në mësimdhënie;
  • Nxitjes së bashkëpunimit shkollë-biznes dhe ofrimit të praktikave profesionale;
  • Këshillimit të karrierës dhe mekanizmave lehtësues për përfshirjen në treugun e punës.

Mësoni më shumë mbi projektin duke klikuar këtu dhe mbi rezultatet e deritanishme duke klikuar këtu.

 

Në kuadër të zgjerimit të aleancës mes ofruesve dhe kompanive të sektorit privat, si dhe rritjen e bashkëpunimit me aktorë të rëndësishëm për zhvillimin institucional, nga muaji maj 2018, projekti po mbështet institucionet partnere ofruese te AFP të organizojnë disa vizita në këto institucione.

(Vizita e parë në këtë kuadër u organizua në muajin maj, nëshkollën ‘’Kolin Gjoka’’ në Lezhë. Klikoni këtu për të parë përshtypjet e vizitës.)

 

Qëllimi i vizitave është prezantimi i palëve të interesuara me ecurinë e shkollave në adaptimin e një modeli të suksesshëm të praktikave profesionale dhe vendosjen e marrëdhënieve të shkëlqyera me bizneset e reajonit, si dhe nxitja e shkëmbimeve dhe eksplorimi i mundësive për bashkëpunim me shkollën ose bizneset e saj partnere.

 

Mendojme se disa prej anëtarëve të dhomës tuaj mund të kenë interes të marrin pjesë në një ose disa prej vizitave të radhës në shkollat dhe qendrat profesionale, përkatësisht:

 

Për vizitën në shkollën Tregtare në Vlorë (profili Hoteleri-Turizëm, Ekonomi): kompanitë që operojnë në industrinë bankare, në fushën e hoteleri-turizmit, edukimit, teknologjisë ushqimore.

 

Për vizitën në shkollën industriale ‘Pavarësia’ në Vlorë (profili TIK, mekanikë, auto-mekanikë, hidraulikë, shërbim mjetesh transporti): kompanitë që operojnë në industrinë bankare, në fushën e ndërtimit, energjisë, sigurisë informatike, transportit, automobilistikës, telekomunikimit dhe informatikës.

 

Një informacion me interes për kompanitë në industrinë automobile: së shpejti, me ndihmën e projektit, në shkollën industriale ‘Pavarësia’ do të ndërtohet laboratori i parë për mirëmbajtjen e makinave elektrike. Momentalisht po punohet që brenda vitit 2019, në këtë laborator të ofrohet kursi afatshkurtër ose moduli mësimor për mirëmbajtjen e makinave elektrike.

 

Vizita e radhës do të zhvillohet në datën 28 shtator 2018 në ambientet e Qendrës së Formimit Profesional dhe të shkollës Tregtare në Vlorë.

Documentation

Download 1._Vizita_ne_Vlore_28.09.2018_Programi_Draft.pdf  (PDF • 342 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin