Aktualitetet e anetareve

Dhoma

[EVENT] Asambleja e Përgjithshme 2018- Dhoma jonë zgjodhi Këshillin e ri Drejtues për periudhën 2018-2020...

Dhoma jonë zgjodhi këshillin e ri drejtues për periudhën 2018-2020, më 6 shkurt 2018 në Maktirana Hotel.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin