AS Venture Capital

Anisa Skendaj

Administrator

Company Name: AS Venture Capital

Adresse: Rr. Dervish Hima, Nr. 1

Tel: 068 20 63 396

Email: ada(@)adanet.com.al

Site: as-vcapital.com

COMPANY DESCRIPTION:

AS Venture Capital kryen aktivitetin e saje ne fushen e ndermjetsimit tregtar; Komisionere te perqendrimit te investimeve kapitale te cdo natyre me kontribut te Ortakut apo mobilizime nga te trete. Sherbime te agjentit, subagjentit ne shitje blerje pasurie te luajtshme dhe te paluajtshem dhe brokerit per mardhenie kontraktimi midis shoqerive tregtare, dhe mardhenive financiare, perfaqesimin e shoqerive te ndryshme te huaja ne territorin e shqiperise sipas autorizimeve perkatese te pajisura prej tyre; Import ekporte per mallra te ndryshme per nevoja te ushtrimit te aktivitetit te shoqerise; Ndermjetesime dhe pjesemarrje ne shoqeri te tjera. Investime ne shoqeri tregtare perfshire investime ne kapitalin e tyre.

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin
Fermer

Vous débutez à l'export ?