Kandidatura

Për t'i shërbyer më mirë anëtarëve të saj, CCI shpërndan me anë të e-mailit kandidaturat frankofone spontane që ne marrim. Nëse ndonjëra prej tyre tërheq vëmendjen tuaj anëtarët janë të lirë të kontaktojnë vetë kandidatët.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin