Candidatures francophones spontanées

Për t'i shërbyer më mirë anëtarëve të saj, CCI shpërndan me anë të e-mailit kandidaturat frankofone spontane që ne marrim. Nëse ndonjëra prej tyre tërheq vëmendjen tuaj anëtarët janë të lirë të kontaktojnë vetë kandidatët.

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin